Andrzej Duda portrait with flag.jpg
Andrzej Duda portrait with flag(安傑伊·杜達)

Andrzej Duda (安傑伊·杜達)smmalu patas

Mntucing hngkawas 1972 idas 5 jiyax 16 ka Andrzej Duda ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Poland ta sayang o kiya ka Andrzej Duda, pnaah hngkawas 2015 idas 8 jiyax 6 pnrajing kmlawa klwaan.

Pnyahan pnataas(參考資料)smmalu patas