Macky Sall - 2008.jpg
Macky Sall (麥基·薩爾)

Macky Sall (麥基·薩爾)smmalu patas

Mntucing hngkawas 1961 idas 12 jiyax 11 ka Macky Sall ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Senegal ta sayang o kiya ka Macky Sall, pnaah hngkawas 2012 idas 4 jiyax 2 pnrajing kmlawa klwaan.

Pnyahan pnatas(參考資料)smmalu patas