Abdul Hamid (politician).jpg
Abdul Hamid (politician)- Md. Abdul Hamid (阿卜杜勒·哈米德)

Md. Abdul Hamid (阿卜杜勒·哈米德) smmalu patas

Mntucing hngkawas 1944 idas 1 jiyax 1 ka Md. Abdul Hamid ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Bangladesh ta sayang o kiya ka Md. Abdul Hamid, pnaah hngkawas 2013 idas 4 jiyax 24 pnrajing kmlawa klwaan.

Pnyahan pnatas(參考資料) smmalu patas