Mohammed standing behind a lectern
Mohammed standing behind a lectern- Mohammed VI of Morocco.

Mohammed VI of Moroccosmmalu patas

Mntucing hngkawas 1963 idas 8 jiyax 21 ka Mohammed VI of Morocco ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Morocco ta sayang o kiya ka Mohammed VI of Morocco, pnaah hngkawas 1999 idas 6 jiyax 23 pnrajing kmlawa klwaan.

Pnyahan pnatas(參考資料)smmalu patas