Paul Kagame in kigali, Rwanda, 22 August 2016.
Paul Kagame in kigali, Rwanda, 22 August 2016.-Paul Kagame (保羅·卡加米)

Paul Kagame (保羅·卡加米)smmalu patas

Mntucing hngkawas 1957 idas 10 jiyax 23 ka Paul Kagame ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Rwanda ta sayang o kiya ka Paul Kagame, pnaah hngkawas 2000 idas 4 jiyax 22 pnrajing kmlawa klwaan.

Pnyahan pnatas(參考資料)smmalu patas