Tomislav Nikolić, official portrait.jpg
Tomislav Nikolić, official portrait-Tomislav Nikolić

Tomislav Nikolićsmmalu patas

Mntucing hngkawas 1952 idas 2 jiyax 15 ka Tomislav Nikolić ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Serbia ta sayang o kiya ka Tomislav Nikolić, pnaah hngkawas 2012 idas 5 jiyax 31 pnrajing kmlawa klwaan.

Pnyahan pnatas(參考資料)smmalu patas