Willem-Alexander

Mntucing hngkawas 1967 idas 4 jiyax 27 ka Willem-Alexander ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Netherlands ta sayang o kiya ka Willem-Alexander, pnaah hngkawas 2013 idas 4 jiyax 30 pnrajing kmlawa klwaan.

pnyahan pnataassmmalu patas